Правила и условия за ползване

Настоящите правила са съставени от „СИТ-33“ ЕООД и имат за цел да дадат основна регулация и насоки при ползването на уеб страницата „Сайта“  ни  www.betmarketland.bg.

Тези Условия за ползване се основават на законите на Република България.

Моля да ги прочетете внимателно.

Използвайки Сайта ни вие се съгласявате с настоящите правила и условия.

Вие сте съгласни, че при използването на сайта поемате своята отговорност.
Сайта не е подходящ за лица под 18 г. възраст и поради тази причина достъпа на тези лица е забранен. „СИТ-33“ ЕООД ползва предоставените от потребителите данни при влизането им за определяне на върастта.

На сайта се използват продукти и услуги

Използването на продуктите и услугите представени в Сайта е автоматично и не предоставя възможност за предварителен преглед на съдържанието от наша страна
Ние считаме, че използващите и предоставящи информация в Интернет го правят с очакването, че тази информация ще се превърне в публична и достъпна навсякъде
Напомняме ви за ясните стандарти за поведение, т.нар. “нетикет”,, в Интернет, които не са по-различни от тези в реалния живот.
Препоръваме ви да прочетете информацията относно Условия за ползване и Поверителност, които съдържат по-детайлна информация.
Сайта и достъпните услуги (“Услуги”) са предоставени “във вида, в който са” и “когато са налични”.

„СИТ-33“ ЕООД не прави предварителни проучвания и допитвания относно уместността, времевите рамки или точността на Сайта или услугите.

„СИТ-33“ ЕООД не дава гаранции, били те преки или косвени, включително, но не само, за условията, качеството, продаваемостта, уместността за определена цел и безопасността
„СИТ-33“ ЕООД, неговият едноличен собственик, управители, директори, агенти или каквито и да било други страни, включени в създаването, представянето или разпространението на Сайта, не могат да бъдат държани под отговорност за каквито и да било щети, включително, но не само, всякаква директни и индиректни щети, възникващи от или свързани с използването, невъзможността да се използва, неразрешената употреба, неактивността на Сайта, Услугите или тяхното съдържание.
Вие приемате, че Сайта съдържа информация, данни, софтуер, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали (общо “Съдържание”), които са защитени с авторски права, търговски марки или други права за собственост.
Забранено е да се променя, показва, предава, продава, копира, или по какъвто и да било друг начин да се разпространява Съдържанието (или части от него) без предварителното одобрение на „СИТ-33“ ЕООД.
Съдържанието на Сайта е единствено за ваша лична употреба, но не и с търговска цел.
Информацията, която се съдържа на Сайта и е сложена там от трети страни, както и за техни предложения, услуги или продукти не ангажира отговорността на „СИТ-33“ ЕООД.
Сайта може да съдържа връзки към други Интернет страници които не са собственост на „СИТ-33“ ЕООД за съдържанието, на които – продукти, реклама, или други материали достъпни от тях или на други, уеб страници достъпни, чрез връзки съдържащи се в свързаната уеб страница не носим отговорност.

„СИТ-33“ ЕООД се отнася с уважение към предоставената от Вас информация и я обработва съгласно „Политиката ни за защита на личните данни“, с която може подробно да се запознаете на Сайта.

„СИТ-33“ ЕООД не дължи обезщетение или други плащания, свързани с преустановяване на услугите, наложено от поддръжката или др., повреди при доставчиците на услугите, компютърни вируси и всякакви други проблеми извън обективният ни контрол.

Настоящите Условия за ползване, могат да бъдат актуализирани от „СИТ-33“ ЕООД по всяко време. В случай на актуализация, тя влиза в сила незабавно всеки път, след публикуването им на сайта.